Tất cả danh mục

Khách hàng Jwell

Jwell có nhiều khách hàng nổi tiếng trên toàn thế giới. Như Adopen ở Thổ Nhĩ Kỳ (ngành công nghiệp hồ sơ cửa sổ PVC), Firat ở Thổ Nhĩ Kỳ (ngành ống HDPE), Oriental Yuhong (Công nghiệp màng địa) ..v.v. Khách hàng của Jwell có mặt trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu khác.

  • c2
  • c1
  • bt
  • bt
  • bt
  • bt